Zestawienia tematyczne

Biblia

Te słowa są wierne i prawdziwe (1987/2/09, str. 41)

Na fundamencie apostołów i proroków (2001/4/13, str. 159)

Biblia Gdańska w systemie Stronga (2004/2/17, str. 85)

  Tłumaczenie dosłowne Nowego Testamentu

Tłumaczenia Pisma Świętego

Sprawy codzienne

Kilka uwag o strofowaniu (1997/5/05, str. 176)

Sztuka nazywania

Sztuka ubierania się

„Czy jecie czy pijecie … wszystko ku chwale Bożej czyńcie"

Modlitwa z postem

Skazani na odmienność

Miłość i lęk

Ziemia trwa na wieki

Sztuka negocjacji

Droga (2003)

Moje Credo

Moje Credo 1 – Heretycy i ortodoksi  

Moje Credo 2 – Pokuta od uczynków martwych

Moje Credo 3 – Wiara w Boga

Moje Credo 4 – Nauka o chrztach

Moje Credo 5 – Nakładanie rąk

Moje Credo 6 – O powstaniu umarłych

Moje Credo 7 – Nauka o sądzie wiecznym

Chrzest apostołów (2007)

Historia

Zawsze się modliłam (1995/2/18, str. 50)

Z kart historii – Państwo Żydowskie (1996/4/09, str. 94)

150. Rocznica urodzin C.T.Russella (Na Straży 2002/1/06, str. 13)

Na Straży (2004/4/10, str. 156)

60. Rocznica śmierci br. Stahna (Na Straży 2005/2/15, str. 86)

400. rocznica wydania Nowego Testamentu Biblii Gdańskiej (Na Straży 2006/3/13, str. 100)

Redaktor Stanisław Kaleta (2008/5/12, str. 173)

Redaktor Stefan Grudzień (2008/5/16, str. 177)

Arava zakwitnie jak róża!

Tak mówił, jakby wkładał w człowieka wszystkie słowa

Kolejni władcy Babilonu (SP 1991/1)

Interpretacje

Najdoskonalsza droga (1991/5/08, str. 111)

Dwunasty apostoł (1998/6/15, str. 230)

Synowie Hebera (2000/4/06, str. 142)

Niech się nie chlubi zbrojny (2001/1/13, str. 34)

Szeszak (2001/3/13, str. 122)

Błogosławiony sługa (2001/5/07, str. 194)

Bóg żywych (2002/2/07, str. 62)

Czasy Pogan (2002/3/12, str. 116)

Którzy na dobrą ziemię przyjęli nasienie (2003/6/09, str. 236)

Nazarejczykiem nazwany będzie (2005/5/08, str. 190)

Inny Pocieszyciel (2009/3/3, str. 78)  

Widziałem Boga!

Milczenie

Księga o rodzie Jezusa Chrystusa

Mocny grunt Boży

Jam PAN

Bądźcie naśladowcami moimi

Na początku

Trzej przeciwko dwóm

Fundamenty i bramy Nowej Jerozolimy

Odrodzenie Izraela jako znak czasu

Proroka wzbudzi ci Pan

Przyjdź Królestwo Twoje...

Trzy stopnie miłości

Tajemnicza Kuszytka

Siedem stopni nawrócenia

Umiałeś przyciągnąć mnie z daleka

Widzenie na czas oznaczony (wstęp do numeru) (SP 1991/1)

Brzemię, które widział prorok Abakuk (SP 1991/1)

Szarańcza (SP 1991/2)

Wylanie Ducha (SP 1991/2)

Czas naznaczony (SP 1991/3)

Poszukiwanie daty (SP 1991/3)

Równoległość dwóch świątyń (SP 1991/3)

Cywilne dni Daniela (SP 1991/3)

Zupełność Izraela (wstęp do numeru) (SP 1992/1)

Korzenie chrześcijańskiego antysemityzmu (SP 1992/1)

Łaska karania wobec mroku Szoah (SP 1992/1)

Dzień Ofiary (wstęp do numeru) (SP 1992/2)

Bestie (wstęp do numeru) (SP 1994/1)

Zwierzęta ze snu Danijela (SP 1994/1)

Poselstwo Aggieusza (wstęp do numeru) (SP 2001/1)

Druga świątynia jerozolimska (SP 2001/1)

Druga świątynia jerozolimska (1995)
Na straży swej stać będę (1995)

Wielki dzień Jezreela (1997)

Siedem obrzydliwych rzeczy (2002)

Błogosławieni ubodzy w duchu (2003)

Arka Noego (2005)

Muzykalne dzieci (2005)

Zapłata oszacowanego (2005)

Siedem przymierzy (2006)

Osiem przekleństw (2006)

Wielki ołtarz nad Jordanem (2006)

Panie, zostań z nami (2006)

Tomasz Didymos (2007)

Duch Chrystusowego odrodzenia (2007)

Odrodzenie Izraela jako znak czasu (2007)

Obraz czterech jeźdźców z Objawienia (2008)

Zadatek ducha (2008)

Onego dnia w ziemi Egipskiej (2009)

Jan Chrzciciel (2009)

Zboże siedmiu tłustych lat  (2010)

Siedem podobieństw o powrocie Jezusa (2011)

Cztery sposoby ofiarowania krwi (2011)

Przyjdź, miły mój (2011)

Dobre pytania (2012)

Plagi egipskie (2012)

Głos wołającego na puszczy (2012)

Metale w Biblii – Żelazo(2012)

Natrętna wdowa (2012)

Małżeństwo (1997)

Rozkosze zamkniętego ogrodu (1998)

Trzy stopnie miłości (2004)

Jakożeś piękna! (2004)

Kość z kości (2009)

Jezus jako wąż miedziany (2013/1) 

Komentarz

Dzieje Apostolskie – Komentarz  

Rozważania nad Księgą Koheleta 

Rozważania nad Księgą Koheleta 10 (W2012/6)

Notatki

Typ i antytyp (2009/5/3, str. 152)  

Symbolika liczby 5 (SP 1991/1)

Równoległość i symetria (SP 1991/3)

Biblijna linia chronologiczna (SP 1991/3)

Wiedza i wiara

Alegoria, typ, obraz


Obserwacje

Szklane oko świata (1993/3/04, str. 58)

Okiem w oko - widok z wieży, noworoczna refleksja (2007/1/03, str. 3)

Woda i ogień

Bariery i granice

Czytanie w księgach

Kilka spostrzeżeń na temat obecnej sytuacji w Izraelu

Poeztcąk i kioenc

Utrafić w krzyk

Boże narodzenie

Nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech (Filip 3:20) (SP 1990/1)

Ustrój Królestwa (SP 1990/1)

Zatoka Perska (SP 1990/1)
Poznaj siłę swoich pieniędzy (SP 1991/1)
Dolina Jozafata (wstęp do numeru) (SP 1991/2)

Nie zabijaj (SP 1991/2)

Parada zwycięstwa (SP 1991/2)
Rozrządzenie zupełności czasów (wstęp do numeru) (SP 1991/3)

Korona z dwunastu gwiazd (SP 1991/3)
Boży Volksgeist (SP 1992/1)
Oszukiwanie czasu (SP 1992/2)
Lemiesze na miecze (SP 1994/1)
Tajemne i jawne rzeczy

Teksty do kalendarza 2010

Teksty do kalendarza 2012/13

Samarytanin

Widziałeś go już? 

Gwiazda zbawienia (2011)

Srebrne wesele (2001)

Mowa pogrzebowa (1993)

Święta

Psalm 90 – "Nauczże nas obliczać dni naszych" (1996/6/03, str. 141)

Pięćdziesiątnica (Na Straży 2003/3/10, str. 122)

Dni i lata (2005/1/06, str. 14)

Nowy rok w kalendarzu żydowskim (Na Straży 2005/1/07, str. 18)

Święto radowania się Słowem

Bibijne święto Szawuot (2000)

Żydowskie święto Szawuot (2001)

Rozważania noworoczne (2003)

Pamiątka Trąbienia i Dzień Pojednania (2006)

Teszuwa – Naprawienie (2009)

Cud zesłania ducha (2010)

Trzy stopnie mesjańskiej chwały Jezusa (2011)

Wiedząc czas

Pascha

  Ciało i krew (1992/2/02, str. 29)

Siedem słów Chrystusa na krzyżu (1999/2/04, str. 50)

Psalm Opuszczonego (2005/2/03, str. 47)

To czyńcie na pamiątkę moją (2008/2/06, str. 48)

Zakwas i przaśniki

Cztery stopnie wolności

Dzień zabijania baranka

Święto wolności

Getsemane (1999)

Rozmyślania Paschalne (2004)

Pascha – święto wolności (2006)

Pascha domowa 2010

Pascha a Pamiątka (2012)

Lama azawtani (2012)

Pascha 2013 (25.03.2013)

Przybytek

Droga trzech dni (2003/3/08, str. 110)

Cień i obraz

Świętość jako oddzielenie

Ofiary Starego Testamentu (1 + 2) (SP 1990/1)

Ofiary Starego Testamentu (3+4) (SP 1991/1)

Ofiary Starego Testamentu (5) (SP 1991/2)

Ofiary Starego Testamentu (6-8) (SP 1991/3)

Ofiary Starego Testamentu (9+10) (SP 1992/2)

Ofiary Starego Testamentu (11-13) (SP 1994/1)

  Znaczenie symboliczne ofiar ST

Stół chlebów pokładnych (2010)

Szaty kapłańskie (2011)

Olejek pomazywania świętego (2012)

Przykazania

Dziesięć słów (1985/5/01, str. 65)

Znasz przykazania? (2000/5/08, str. 200)

Dziesięć Przykazań – Wstęp do cyklu (Na Straży 2005/1/09, str. 24)

Jam jest Pan, Bóg twój ("Dziesięć słów" 1) (2005/2/10, str. 74)

Czy Bóg był Słowem? ("Dziesięć słów" 3) (2005/4/11, str. 157)

Dzień Szabatu ("Dziesięć słów" 4) (2005/6/09, str. 243)

Prawda i kłamstwo (2006/6/08, str. 196)

Czyniciel uczynku (2007/3/05, str. 82)

Przykazanie pracy

Nowe Przykazanie (1993)

Największe przykazanie (1997)

Trudne Wersety

A Bogiem było ono Słowo (1992/1/08, str. 18)

...i który przyjść ma (1992/4/10, str. 92)

  Znak Jonasza (1993/2/05, str. 36)

Lekcja Prawa – Mściwy, czy zapobiegliwy? (2000/3/07, str. 104)

Potem powrócę

Niedostatek ucisków chrystusowych

 

Trawa usycha,  

kwiat opada;  

ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Izaj. 40:8