Rozmaitości

                zestawienia, książki, wiersze, pieśni...

Zestawienia (tabele, podróże)

 

Moje wyznanie

 

Tablica chronologiczna zdarzeń biblijnych (PDF)

Lista królów judzkich oraz izraelskich (PDF)

 

Kordoba – miasto trzech kultur

Prezentacja z podróży po Grecji 2005 (PDF 29MB)

Prezentacja z podróży po Turcji 2007 (PDF 16MB

 

Pascha domowa 2010  

 

Książki (publikowane i niepublikowane) 

 

Biblia w systemie Stronga ST ("Na Straży" 2004) 

 

Biblia w systemie Stronga NT ("Na Straży" 2007) 

 

Rozmyślania miesiąca pierwszego

Niedokończony i nieopublikowany cykl rozmyślań

na kolejne dni świątecznego miesiąca Nisan

 

Wiersze 

Z publikacji w tomikach "U  źródeł", "Liśćmi w niebie, korzeniami w niebie"

oraz na witrynach internetowych

30 poz. ost. aktual. 15.12.2012

 

Gdy stoisz

Fuga 

Rozmowa z powracającym milczeniem

Promień 

*** (Gniewem paczę) 

Ziemia Uz 

*** (Kiedy otrzymywałem w twarz 

Przebacz 

Dom? Spokojnej? Starości? 

Dedykacja 

Dyptyk cmentarny 

Judasz – Isz 86 

Niebo otwarte 

Psalm 

Szeptem 

*** (Tutaj) 

*** (Są gdzieś granice życia) 

Przed burzą 

Kuszenie 

Kiedy muza odchodzi 

*** (Z okruchów nocy) 

Bo tylko dzieci 

Bóg moich gór 

*** (Wszyscy mnie opuścili) 

*** (We wszystkich moich modlitwach) 

Wiara 

Kuszenie (2) 

*** (Pomiędzy krzakami) 

Wieczernik oczekiwania 

Piosenka

 

Piosenki i pieśni 

Z publikacji w tomikach „U źródeł”oraz w zeszytach chóralnych

20 pozycji, ost. aktual. 15.12.2012 

 

Tak będę
Tekst: Daniel Kaleta
„U źródeł” 2, str. 16

 

To mój cel
Tekst: Violetta Kaleta-Szegidewicz
„U źródeł” 2, str. 37

 

Daj mi Boże pogodę
Tekst: Andrzej Dąbek
„U źródeł” 2, str. 48

 

Wybacz mi Panie
Tekst: Małgorzata Filipek (Sroka)
„U źródeł” 2, str. 57

 

Wyznanie
Tekst: Halina Sitarska-Ruzik
„U źródeł” 1, str. 72

 

Blisko jesteś Chrystusie
Tekst: Marta Knapczyńska (Zubala)
„U źródeł” 1, str. 109

 

Pory roku
Tekst: Violetta Kaleta-Szegidewicz
„U źródeł” 1, str. 117

 

Skrzypią koła
Tekst: Halina Sitarska-Ruzik
„U źródeł” 3, str. 32

 

Zaciągasz nad mą głową noc
Tekst: Leopold Staff
„Uwielbiajmy Pana” nr 237

 

Sulamitka

Tekst: Pieśń nad Pieśniami

 

 

Pieśni chóralne

U stóp Pana
Tekst: Violetta Kaleta-Szegidewicz
Dla chóru "Sela"

 

Tow L'hodot
Tekst: Psalm 92:2
Pieśni Hebrajskie

 

Szir ha Ma'alot
Tekst: Psalm 120:1
Pieśni Stopni

 

Oczy moje podnoszę
Tekst: Psalm 121
Pieśni Stopni

 

Gdyby był Pan z nami nie był
Tekst: Psalm 124
Pieśni Stopni

 

Którzy ufają w Panu
Tekst: Psalm 125
Pieśni Stopni

 

Hine barchu Adonaj
Tekst: Psalm 134
Pieśni Stopni

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową
Tekst: Psalm 198:1
Pieśni Hebrajskie

 

Panie zostań z nami
Tekst: Barbara Kaleta
Program pożegnalny IC Nowy Sącz

 

Oto sługa mój
Tekst: Izaj. 42
Pieśni Służby

 

Podnieście bramy czoła swe
Tekst: Psalm. 24, pieśń "Stand Up For Jesus"
Pieśni Zwycięstwa 

 

Trawa usycha,  

kwiat opada;  

ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Izaj. 40:8