Na Straży 2004/2/17, str. 85

Biblia Gdańska w systemie Stronga

W 1996 roku Wydawnictwo „Na Straży” opublikowało „Biblię Nowego Testamentu w systemie Stronga” oraz „Konkordancję wyrazów greckich NT”. W osiem lat od tamtej publikacji udało nam się zakończyć prace nad drugą częścią tego opracowania, „Starym Testamentem Biblii Gdańskiej w systemie Stronga” oraz „Konkordancją wyrazów hebrajskich i aramejskich ST”. Tak więc w najbliższym czasie do rąk czytelników oddana zostanie całość tekstu Biblii Gdańskiej opracowanego według metody wymyślonej końcem XIX wieku przez Jamesa Stronga. Ten amerykański biblista ponumerował słowniki wyrazów hebrajskich i greckich, a następnie każdemu słowu w angielskiej Biblii przyporządkował kod numeryczny odpowiadający jednemu ze słów w ponumerowanych słownikach. W ten sposób czytelnicy Biblii nie znający języków oryginalnych uzyskali szerszy dostęp do fachowej wiedzy biblijnej. Posługując się kodem numerycznym można było bowiem sięgnąć do słownika, leksykonu czy konkordancji, a także wyszukać inne wystąpienia słowa hebrajskiego lub greckiego.

Nasza praca w odniesieniu do Starego Testamentu polegała na porównaniu każdego słowa polskiego tłumaczenia Biblii Gdańskiej z 1632 roku (w wydaniu BiZTB z 1959 roku) z oryginalnymi tekstami ksiąg Biblii Hebrajskiej. Każdemu słowu polskiemu został przyporządkowany kod numeryczny według systemu wprowadzonego przez J. Stronga. Dzięki temu użytkownik tej pracy będzie mógł sam sprawdzić, z jakiego słowa hebrajskiego zostało przetłumaczone interesujące go słowo polskie. Sięgając do drugiej części pracy, „Konkordancji wyrazów Hebrajskich”, będzie mógł przeczytać krótki opis gramatyczny rozważanego słowa, dowiedzieć się, jak słowo to tłumaczy Biblia Gdańska oraz jakie jest jego znaczenie słownikowe (według polskiej adaptacji Biblijnego Leksykonu Browna, Drivera i Briggsa). Będzie mógł także przejrzeć inne wystąpienia badanego słowa hebrajskiego według listy, na której polskie słowa tłumaczone z poszukiwanego słowa hebrajskiego wyróżnione zostały tłustą czcionką. Korzystając z „Wykazu wyrazów i zwrotów polskich Biblii Gdańskiej ST” można również sprawdzić, z jakich jeszcze innych słów hebrajskich tłumaczone jest na polski rozważane słowo. Wiele dodatkowych informacji można też znaleźć w licznych przypisach.

Przykład, który zamieściliśmy na następnej stronie, rozważa pierwsze słowo Biblii: „na początku”, które po hebrajsku brzmi „Bereszit” i wywodzi się od słowa 7225 „Re'szit”, zaś początkowe „Be” to przedrostek oznaczający „w”, który w tym przypadku został oddany w Biblii Gdańskiej jako „na”. Uwidocznione to zostało przez umieszczenie znaku „›” nad polskim słowem „Na”. Z konkordancji można dowiedzieć się, że słowo 7225 „Re'szit” występuje w Biblii Hebrajskiej 51 razy, że tłumaczone jest w Biblii Gdańskiej również na inne polskie słowa, jak „pierwiastek” czy „pierwociny”, że oznacza również „coś pierwszego, coś najlepszego”. Sięgając następnie do „Wykazu słów polskich” można dowiedzieć się, że samo słowo „początek” występuje w Biblii Gdańskiej 55 razy i że oprócz rozważanego słowa 7225 podstawą jego tłumaczenia były również inne słowa, między innymi 7218 „RoSz” (hebr. „głowa”), od którego wywodzi się rozważane przez nas słowo 7225 „Re'szit”.

Wierzymy, że podręcznik ten – w połączeniu z umiłowaniem Słowa Bożego oraz modlitwą – przyniesie jego użytkownikom błogosławieństwo w postaci głębszego poznania Poselstwa Bożego, czego z całego serca życzą Czytelnikom autorzy tej pracy.

Daniel Kaleta„Biblia Gdańska ST w systemie Stronga” obejmuje blisko 2,5 tys. stron w dwóch tomach. W sprzedaży znajdzie się w czerwcu bieżącego roku. Jednak już dzisiaj można wesprzeć finansowo nasz wysiłek wydawniczy, zakupując książkę w ramach przedpłaty.

Poniżej szczegółowa informacja:

Konkordancja Wyrazów Hebrajskich – przedpłaty

• ze względów technicznych (znaczna objętość) dzieło będzie wydane w 2 tomach (papier biblijny, oprawa twarda szyta, złocenia, obwoluta) – tomy będą rozprowadzane wyłącznie jako komplety

• ze względu na znaczne koszty wydania i na dzień dzisiejszy brak funduszy w odpowiedniej wysokości, zdecydowaliśmy uruchomić przedpłaty, mając nadzieję na pozyskanie w ten sposób pewnej części środków potrzebnych na wydanie tego dzieła

• cena w ramach przedpłaty dokonanej najpóźniej do 31 maja br. wynosi 130 zł za komplet 2 tomów – jest możliwe (plany wprowadzenia podatku VAT na druk), że po wydrukowaniu zajdzie konieczność skorygowania tej ceny, jest jednak duże prawdopodobieństwo, że dla tych, którzy zamówią dzieło i dokonają przedpłaty, będzie to cena ostateczna

• dla ułatwienia pracy związanej z późniejszą wysyłką książek, byłoby wskazane dokonywanie zamówień zbiorowych (np. od księgarzy poszczególnych Zborów).

• przedpłaty uprzejmie prosimy wnosić na konto Zrzeszenia:
Krakowski Bank Spółdzielczy 70 85910007 0021 0045 0544 0001
z dopiskiem: „przedpłata na Konkordancję Hebrajską ..... sztuk”

• przedpłaty będą szczegółowo ewidencjonowane, a niezwłocznie po wydaniu dzieła zamówiona ilość egzemplarzy zostanie wysłana pocztą na adres osoby, która dokonała przedpłaty – będziemy też prosić odbierającego o pokrycie kosztów wysyłki paczki.