Pozycje ostatnio opublikowane  

 

02.02.2014

Święty, pospolity i nieczysty (NS 2013/4) 

Rozważania nad Księgą Koheleta 13 (W 20013/5) 

Spacery z Janem po wyspie Patmos (22-42)

Jezus i Arafat a sprawa polska (22.11.2013)  

Czy Jezus był Palestyńczykiem (27.12.2013)

Spieranie się z Bogiem (31.01.2014)   

 

 

10.09.2013

Samson – samotny bohater wiary (NS 2013/3)

Rozważania nad Księgą Koheleta 11 (W 2013/2)

Rozważania nad Księgą Koheleta 12 (W 2013/3)

Weselne skojarzenia (2013)
Z całego serca (ePatmos.pl, 28.06.2013)

10. Smyrna – myrra (ePatmos.pl, 21.06.2013)

11. Mam nieco przeciwko tobie (ePatmos.pl, 28.06.2013)

12. Wielkie zło z małej Tiatyry (ePatmos.pl, 5.07.2013)

13. Imię i szata (ePatmos.pl, 12.07.2013)

14. Otwarte drzwi bratniej miłości (ePatmos.pl, 19.07.2013)

15. Temperatura Laodycei (ePatmos.pl, 26.07.2013)

16. Wachlarz postaw (ePatmos.pl, 2.08.2013)

17. Otwarte drzwi nieba (ePatmos.pl, 9.08.2013)

18. Orbity chwały (ePatmos.pl, 16.08.2013)

19. Jaspis i sardyn (ePatmos.pl, 23.08.2013)

20. Siedem pochodni (ePatmos.pl, 30.08.2013)

21. Kryształowe morze (ePatmos.pl, 6.09.2013)

 

17.06.2013

Jedyny mający nieśmiertelność (ePatmos.pl, 7.06.2013)

Jedyny prawdziwy Bóg (ePatmos.pl, 14.06.2013)

Gdzie odbył się cud Pięćdziesiątnicy (ePatmos.pl, 10.05.2013)

04. Łaska i pokój (ePatmos.pl, 10.05.2013)

05. Oto idzie z obłokami (ePatmos.pl, 17.05.2013)

06. Syn Człowieczy i tajemnica siedmiu gwiazd (ePatmos.pl, 24.05.2013)

07. Kto ma ucho, niechaj słucha (ePatmos.pl. 31.05.2013)

08. Niezmordowany (ePatmos.pl, 7.06.2013)

09. Uczynki nikolaitów (ePatmos.pl, 14.06.2013)

 

04.05.2013
Łamanie przaśnego chleba (2013/2)  

Dzień małych rzeczy (W2013/1)

Dzień flagi (ePatmos.pl, 3.05.2013)

01 Dzień Pański na wyspie Patmos (ePatmos.pl, 19.04.2013)

02 I widziałem... (ePatmos.pl, 26.04.2013)

03 Do siedmiu zborów w Azji (ePatmos.pl, 3.05.2013)

 

 15.04.2013 

Szesnaście słów (ePatmos.pl, 12.04.2013)

00 Spacer z Janem po wyspie Patmos (Wstęp) (ePatmos.pl, 12.04.2013)

 

25.03.2013 

Jezus jako wąż miedziany (Na Straży 2013/1)   

Rozważania nad Księgą Koheleta 10 (Wędrówka 2012/6)

Pascha domowa 2010  

Pascha 2013 (25.03.2013)

 

 

 

 

Trawa usycha,  

kwiat opada;  

ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Izaj. 40:8