Spotkania Prorockie (akt. 11.10.12, 38 poz.)

Nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech (Filip 3:20) (SP 1990/1)

Ustrój Królestwa (SP 1990/1) 

Ofiary Starego Testamentu (1 + 2) (SP 1990/1) 

Zatoka Perska (SP 1990/1)
Widzenie na czas oznaczony (wstęp do numeru) (SP 1991/1) 

Brzemię, które widział prorok Abakuk (SP 1991/1) 

Kolejni władcy Babilonu (SP 1991/1) 

Symbolika liczby 5 (SP 1991/1) 

Ofiary Starego Testamentu (3+4) (SP 1991/1) 

Poznaj siłę swoich pieniędzy (SP 1991/1)
Dolina Jozafata (wstęp do numeru) (SP 1991/2) 

Nie zabijaj (SP 1991/2) 

Szarańcza (SP 1991/2) 

Wylanie Ducha (SP 1991/2) 

Ofiary Starego Testamentu (5) (SP 1991/2) 

Parada zwycięstwa (SP 1991/2)
Rozrządzenie zupełności czasów (wstęp do numeru) (SP 1991/3) 

Czas naznaczony (SP 1991/3) 

Poszukiwanie daty (SP 1991/3) 

Równoległość i symetria (SP 1991/3) 

Biblijna linia chronologiczna (SP 1991/3) 

Równoległość dwóch świątyń (SP 1991/3) 

Cywilne dni Daniela (SP 1991/3) 

Ofiary Starego Testamentu (6-8) (SP 1991/3) 

Korona z dwunastu gwiazd (SP 1991/3)
Zupełność Izraela (wstęp do numeru) (SP 1992/1) 

Korzenie chrześcijańskiego antysemityzmu (SP 1992/1) 

Łaska karania wobec mroku Szoah (SP 1992/1) 

Boży Volksgeist (SP 1992/1)
Dzień Ofiary (wstęp do numeru) (SP 1992/2) 

Ofiary Starego Testamentu (9+10) (SP 1992/2) 

Oszukiwanie czasu (SP 1992/2)
Bestie (wstęp do numeru) (SP 1994/1) 

Zwierzęta ze snu Danijela (SP 1994/1) 

Ofiary Starego Testamentu (11-13) (SP 1994/1) 

Lemiesze na miecze (SP 1994/1)
Poselstwo Aggieusza (wstęp do numeru) (SP 2001/1) 

Druga świątynia jerozolimska (SP 2001/1)

 

Trawa usycha,  

kwiat opada;  

ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Izaj. 40:8