Na Straży (akt. 2.02.14, 51 poz)

Dziesięć słów (1985/5/01, str. 65)

Te słowa są wierne i prawdziwe (1987/2/09, str. 41)

Najdoskonalsza droga (1991/5/08, str. 111)

A Bogiem było ono Słowo (1992/1/08, str. 18)

Ciało i krew (1992/2/02, str. 29)

...i który przyjść ma (1992/4/10, str. 92)

Znak Jonasza (1993/2/05, str. 36)

Szklane oko świata (1993/3/04, str. 58)

Zawsze się modliłam (1995/2/18, str. 50)

Z kart historii – Państwo Żydowskie (1996/4/09, str. 94)

Psalm 90 – "Nauczże nas obliczać dni naszych" (1996/6/03, str. 141)

Kilka uwag o strofowaniu (1997/5/05, str. 176)

Dwunasty apostoł (1998/6/15, str. 230)

Siedem słów Chrystusa na krzyżu (1999/2/04, str. 50)

Lekcja Prawa – Mściwy, czy zapobiegliwy? (2000/3/07, str. 104)

Synowie Hebera (2000/4/06, str. 142)

Znasz przykazania? (2000/5/08, str. 200)

Niech się nie chlubi zbrojny (2001/1/13, str. 34)

Szeszak (2001/3/13, str. 122)

Na fundamencie apostołów i proroków (2001/4/13, str. 159)

Błogosławiony sługa (2001/5/07, str. 194)  

150. Rocznica urodzin C.T.Russella (Na Straży 2002/1/06, str. 13)

Bóg żywych (2002/2/07, str. 62)

Czasy Pogan (2002/3/12, str. 116)

Droga trzech dni (2003/3/08, str. 110)  

Pięćdziesiątnica (Na Straży 2003/3/10, str. 122)

Którzy na dobrą ziemię przyjęli nasienie (2003/6/09, str. 236)

Biblia Gdańska w systemie Stronga (2004/2/17, str. 85)

Na Straży (2004/4/10, str. 156)

Dni i lata (2005/1/06, str. 14)  

Nowy rok w kalendarzu żydowskim (Na Straży 2005/1/07, str. 18)

Dziesięć Przykazań – Wstęp do cyklu (Na Straży 2005/1/09, str. 24)

Psalm Opuszczonego (2005/2/03, str. 47)

Jam jest Pan, Bóg twój ("Dziesięć słów" 1) (2005/2/10, str. 74)  

60. Rocznica śmierci br. Stahna (Na Straży 2005/2/15, str. 86)

Czy Bóg był Słowem? ("Dziesięć słów" 3) (2005/4/11, str. 157)

Nazarejczykiem nazwany będzie (2005/5/08, str. 190)

Dzień Szabatu ("Dziesięć słów" 4) (2005/6/09, str. 243)  

400. rocznica wydania NT Biblii Gdańskiej (Na Straży 2006/3/13, str. 100)

Prawda i kłamstwo (2006/6/08, str. 196)

Okiem w oko - widok z wieży, noworoczna refleksja (2007/1/03, str. 3)

Czyniciel uczynku (2007/3/05, str. 82)

To czyńcie na pamiątkę moją (2008/2/06, str. 48)

Redaktor Stanisław Kaleta (2008/5/12, str. 173)

Redaktor Stefan Grudzień (2008/5/16, str. 177)

Inny Pocieszyciel (2009/3/3, str. 78)  

Typ i antytyp (2009/5/3, str. 152)  

Jezus jako wąż miedziany (2013/1)  

Łamanie przaśnego chleba (2013/2)   

Samson – samotny bohater wiary (2013/3)

Święty, pospolity i nieczysty (NS 2013/4) 

 

 

Trawa usycha,  

kwiat opada;  

ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Izaj. 40:8