Wędrówka (akt. 2.02.14, 52 poz.)

Widziałem Boga! (W1990/4) 

Arava zakwitnie jak róża! (W1993/0)

Milczenie (W1995/4) 

Moje Credo 1 – Heretycy i ortodoksi (W1995/5)

Moje Credo 2 – Pokuta od uczynków martwych (W1996/1)

Moje Credo 3 – Wiara w Boga (W1996/2)

Moje Credo 4 – Nauka o chrztach (W1996/4)

Moje Credo 5 – Nakładanie rąk (1998 niepublikowany) 

Moje Credo 6 – O powstaniu umarłych (W2005/1)

Moje Credo 7 – Nauka o sądzie wiecznym (2007 kazanie) 

Księga o rodzie Jezusa Chrystusa (W1995/6)

Woda i ogień (W1997/6)  

Mocny grunt Boży (W2000/2)

Jam PAN (W2000/4) 

Bariery i granice (W2000/5)

Czytanie w księgach (W2001/3)

Kilka spostrzeżeń na temat obecnej sytuacji w Izraelu (W2001/4)

Bądźcie naśladowcami moimi (W2002/2)

Na początku (W2002/3)

Święto radowania się Słowem (W2002/5)

Dzieje Apostolskie – Komentarz (W2003-2010)

Poeztcąk i kioenc (W2004/1)

Potem powrócę (W2004/4)

Sztuka nazywania (W2004/5-6)

Sztuka ubierania się (W2005/1)

Czy jecie czy pijecie … wszystko ku chwale Bożej czyńcie (W2005/2)

Tak mówił, jakby wkładał w człowieka wszystkie słowa (Wywiad) (W2005/5)

Utrafić w krzyk (W2005/5)

Trzej przeciwko dwóm (W2006/4)

Fundamenty i bramy Nowej Jerozolimy (W2006/5-6)

Odrodzenie Izraela jako znak czasu (W2007/3-4)

Proroka wzbudzi ci Pan (W2008/4-5)

Modlitwa z postem (W2008/6)

Przyjdź Królestwo Twoje... (W2009/1)

Skazani na odmienność (W2009/3)

Trzy stopnie miłości (W2009/3)

Tajemnicza Kuszytka (W2009/4)

Miłość i lęk (W2009/6)

Zakwas i przaśniki (W2010/1)

Cztery stopnie wolności (W2010/2)

Ziemia trwa na wieki (W2010/3)

Siedem stopni nawrócenia (W2010/4)

Boże narodzenie (W2010/6)

Umiałeś przyciągnąć mnie z daleka (W2010/6)

Cień i obraz (W2011/2)

Świętość jako oddzielenie (W2011/3)

Rozważania nad Księgą Koheleta (W2010-2012)

Rozważania nad Księgą Koheleta 10 (W2012/6)

Dzień małych rzeczy (W2013/1)

Rozważania nad Księgą Koheleta 11 (W2013/2)

Rozważania nad Księgą Koheleta 12 (W2013/3)

Rozważania nad Księgą Koheleta 13 (W 20013/5)

 

Trawa usycha,  

kwiat opada;  

ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Izaj. 40:8