Trawa usycha,  

kwiat opada;  

ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Izaj. 40:8