Czytanie Tory roku 5765 (2004/2005)

1. Bereshit (Na pocz╣tku) 1 Moj┐. 1:1-6:8

2. Noach (Noe) 1 Moj┐. 6:9-11:32

3. Lech-Lecha (Wynijdč) 1 Moj┐. 12:1-17:27

4. Vayera (Potem ukaza│ siŕ) 1 Moj┐. 18:1-22:24

5. Chaye-Sarah (»y│a Sara) 1 Moj┐. 23:1-25:18

6. Toledot (Rodzaje) 1 Moj┐. 25:19-28:9

7. Vayetze (Wyszed│szy) 1 Moj┐. 28:10-32:2

8. Vayishlach (Potem pos│a│) 1 Moj┐. 32:3-36:43

9. Vayeshev (I mieszka│) 1 Moj┐. 37:1-40:23

10. Miketz (Po wyjťciu) 1 Moj┐. 41:1-44:17

11. Vayigash (Zatem przyst╣pi│) 1 Moj┐. 44:18-47:27

12. Vayechi (I ┐y│) 1 Moj┐. 47:28-50:26

13. Szemot (Imiona) 2 Moj┐.1:1-6:1

14. Vaera (Ktˇrym siŕ ukaza│) 2 Moj┐. 6:2-9:35

15. Bo (Wnijdč) 2 Moj┐. 10:1-13:16

16. Beszalach (Gdy wypuťci│) 2 Moj┐. 13:17-17:16

17. Jitro (Jetro) 2 Moj┐. 18:1-20:26

18. Miszpatim (S╣dy) 2 Moj┐. 21:1-24:18

19. Terumah (Podarek) 2 Moj┐. 25:1-27:19

20. Tetzaveh (Rozka┐esz) 2 Moj┐. 27:20-30:10

21. Ki-Tissa (Gdy zbierzesz) 2 Moj┐. 30:11-34:35

22. Vayakhel (Potem zebra│) 2 Moj┐. 35:1-38:20

23. Pekudei (Rzeczy policzone) 2 Moj┐. 38:21-40:38

24. Vayikra (I wezwa│) 3 Moj┐. 1:1-6:7

25. Tzav (Rozka┐) 3 Moj┐. 6:8-8:36

26. Shemini (Ësmego) 3 Moj┐. 9:1-11:47

27. Tazria (Poczŕ│a) 3 Moj┐. 12:1-13:59

28. Mezorah (Oko│o trŕdowatego) 3 Moj┐. 14:1-15:33

29. Acharei-Mot (Po ťmierci) 3 Moj┐. 16:1-18:30

30. Kedoshim (îwiŕtymi) 3 Moj┐. 19:1-20:27

31. Emor (Mˇw) 3 Moj┐. 21:1-24:24

32. Behar (Na gˇrze) 3 Moj┐. 25:1-26:2

33. Bechukotai (W ustawach moich) 3 Moj┐. 26:3-27:34

34. Bamidbar (Na puszczy) 4 Moj┐. 1:1-4:20

35. Naso (Zbierz sumŕ) 4 Moj┐. 4:21-7:89

36. Behaalotcha (Gdy zapalisz) 4 Moj┐. 8:1-13:1

37. Shelach (Poťlij) 4 Moj┐. 13:2-15:41

38. Korach (Kore) 4 Moj┐. 16:1-18:32

39. Chukat (Ustawa) 4 Moj┐. 19:1-22:1

40. Balak (Balak) 4 Moj┐. 22:2-25:9

41. Pinchas (Finees) 4 Moj┐. 25:10-30:1

42. Matot (Pokolenia) 4 Moj┐. 30:2-32:42

43. Masei (Ci╣gnienia) 4 Moj┐. 33:1-36:13

44. Devarim (S│owa) 5 Moj┐. 1:1-3:22

45. Vaetchanan (I prosi│em) 5 Moj┐. 3:23-7:11

46. Ekev (Jeťli) 5 Moj┐. 7:12-11:25

47. Re'eh (Oto) 5 Moj┐. 11:26-16:17

48. Shoftim (Sŕdzie) 5 Moj┐. 16:18-21:9

49. Ki-Tetze (Gdy wynijdziesz) 5 Moj┐. 21:10-25:19

50. Ki-Tawo (Gdy wnijdziesz) 5 Moj┐. 26:1-29:9

51. Nizavim (Stoicie) 5 Moj┐. 29:10-30:20

52. Vayelech (Przyszed│szy) 5 Moj┐. 31:1-30

53. Ha'azinu (S│uchajcie) 5 Moj┐. 32:1-52

54. Vezot-Habracha (A toŠ b│ogos│awie˝stwo) 5 Moj┐. 33:1-34:12