„Spotkania przy Słowie”, to tytuł, który nawiązuje do podejmowanych już

w przeszłości prób kontaktów na różnych płaszczyznach. Niektórzy

z czytelników tej strony pamiętają takie tytuły, jak „Spotkania przy Źródle”, czy „Spotkania Prorockie”. Ponieważ tamte spotkania nie są już kontynuowane, postanowiłem spotkać się z przyjaciółmi na najbardziej chyba ogólnej płaszczyźnie na płaszczyźnie Słowa.  

   „Słowo” pisane wielką literą, to Słowo Boże, nieprzemijające i nieznisz-czalne: „Słowo Twoje jest Prawdą”. Wokół tego Słowa powstaje wiele in- nych słów, które łączą ludzi. Bez słowa nie ma spotkania. Owszem, Pan Bóg dał nam możliwość porozumiewania się przy pomocy gestu, mimiki, ciała, ale nade wszystko wyposażył nas w język, który jest najsprawniej- szym i najbardziej uniwersalnym instrumentem przekazu myśli i uczuć.

   Spotkanie ze Słowem, to spotkanie przede wszystkim z Jezusem. Spotkanie ze Słowem, to także spotkanie z bohaterami i autorami hebrajskiej i greckiej Biblii. „Spotkania przy Słowie”, to także spotkania autora poniższych przemyśleń z ich czytelnikami. Byłoby oczywiście moim marzeniem, by spotkania te zamieniły się w rozmowę, byście pisali do mnie o swoich spostrzeżeniach, przesyłali mi swoje przemyślenia na temat Biblii i życia w Bogu. Czekam na Wasze listy. Daniel K. 

 

Nowe artykuły 

Zachęcam też do zajrzenia pod adres: 

dabhar.org 

 

(Dawny wygląd strony   tutaj

 

Kontakt

 

 

 

Trawa usycha,  

kwiat opada;  

ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Izaj. 40:8