Mamy nadzieję, że...

... Wierni naśladowcy Jezusa, który jako dorośli ludzie okazują swoje poświęcenie przez chrzest całkowitego zanurzenia w wodzie (31) i przyjęcia mocy ducha świętego (32), którzy są członkami zgromadzeń (ekklesia) ciała Jezusowego (33) przez uczestniczenie w regularnych społecznościach (34), którzy okazują chęć przyjmowania ciała i krwi Chrystusa (35) poprzez uczestniczenie w Pamiątce symbolicznego spożywania chleba i wina (36), którzy wiernie i z bojaźnią sprawują swoje powołanie i wybranie (37) – dostąpią obietnicy pierwszego zmartwychwstania (38).

... Izrael był i jest wybranym narodem Bożym (39), pierwszym królestwem Bożym tego świata (40) i w naszych czasach został on przywrócony do ziemi swych ojców (41) po to, by w mocy ducha świętego i wiary Starego i Nowego Testamentu stać się zalążkiem Królestwa Bożego na ziemi (42).

... Wszyscy, którzy są w grobach i którzy są umarli, usłyszą głos Syna Bożego i żyć będą (43), tak sprawiedliwi, jak niesprawiedliwi (44), dobrzy i źli powstaną na sąd, by okazała się wieczna sprawiedliwość Boża (45). Ci, którzy okażą się godni, będą żyli wiecznie na ziemi (46) napełniając ją chwałą i radością Bożą, inni umrą wieczną śmiercią (47), aby na ziemi mogło panować wieczne szczęście, niezmącone żadnym grzechem (48).