“O Panie! Słowo Twoje trwa na wieki na niebie.” “Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa moje nie przeminą.”

 Spotkania przy Słowie

 

“Któżby się Ciebie nie bał, Panie, i nie wielbił IMIENIA Twego, gdyżeś sam święty.”


Oddanie chwały Bogu jest ostatecznym celem istnienia człowieka.
Nawet miłość do bliźnich jest objawem miłości do Boga.
Tylko Bóg jest święty i tylko On ma nieśmiertelność (1 Tym. 6:16).


Wydanie świadectwa o chwale imienia Bożego jest jedynym celem publikowania niniejszej strony.


Counter123.de