Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie.

11 Kislew 5767 - 2 grudnia 2006
Powrót do strony tytułowej

Czytanie Tory:    Przeczytaj tekst
Vayetze (1 Mojż. 28:10-32:2)


• Sen Jakuba w Betelu (1 Mojż. 28:10-22) • Jakub służy u Labana za Leę i Rachelę (29:1-31) • Dzieci Jakuba (29:32-30:24) • Układ Jakuba z Labanem (30:25-43) • Historia rozstania Jakuba z Labanem (31 rozdział) • Jakub i aniołowie (32:1-2) •

Jakub potrafił kochać. Iluż z nas z miłości do wybranki serca zdecydowałoby się pracować siedem lat bez zapłaty. Pracował ciężko, siedem lat za Rachelę, siedem za Leę i jeszcze sześć lat za dobytek i nie wyszedł z domu Labana z próżnymi rękami. Sam sobie pobrał zapłatę: dwie żony, dwie nałożnice, jedenastu synów, jedną córkę i wielkie stado cudownie rozmnożone mocą Bożą przy wydatnej współpracy zapobiegliwego wybrańca niebios.

Jakub potrafił walczyć o swoje, ale umiał też szukać zgody i pojednania. „I wziął Jakub kamień i postawił go jako Macewę”, jako znak granicy rozstania z wujem, granicy, która nie dzieliła, ale połączyła Labana z dziejami Bożych wybrańców. Historia ucieczki Jakuba zaczyna się od kamienia pod głową i kończy się kamieniem na znak zgody z Labanem. Historia jego ucieczki zaczyna się od aniołów wstępujących i zstępujących po Jakubowej drabinie w Bet-El i kończy się spotkaniem z aniołami w Machanaim, podwójnym obozie spotkania. Historia ucieczki Jakuba to prawda o trudach i rozkoszach Bożego wybrania.