Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie.

4 Kislew 5767 - 25 listopada 2006
Powrót do strony tytułowej

Czytanie Tory:    Przeczytaj tekst
Toledot (1 Mojż. 25:19-28:9)


• Narodzenie Ezawa i Jakuba (1 Mojż. 25:19-26) • Sprzedanie pierworodztwa (1 Mojż. 25:27-34) • Historia dokonań Izaaka (1 Mojż. 26) • Jakub otrzymuje błogosławieństwo od ojca (1 Mojż. 27:1-41) • Jakub odprawiony do Labana (1 Mojż. 27:42-28:5) • Ezaw żeni się z córką Ismaela (1 Mojż. 28:6-9) •

Izaak, drugi z trzech ojców naszej wiary, jest postacią z jednej strony wspaniałą - pełną spokoju, dostojeństwa i dbałości o trwałość obietnicy, a z drugiej strony wydaje się być pokrzywdzonym uczestnikiem otaczających go wydarzeń. Jest synem wielkiego ojca i ojcem wielkiego syna. Najpierw jego wielki ojciec kładzie go na ołtarzu swej wiary i posłuszeństwa Bogu, a teraz, gdy ślepy i niedołężny czeka w namiocie na smaczną dziczyznę i zapach lasu, jego wielki syn i wspaniała żona knują podstęp, który zrujnuje jedność jego rodziny. Izaak tak bardzo miłował pokój, był skłonny dla jego zachowania wiele ofiarować, ponosić straty, a nie był w stanie zachować pokoju w swoim własnym domu, bo z łona jego pięknej żony wyszły dwa narody.

Tak jak trzy pierwsze dni stworzenia stoją pod znakiem trzech żywiołów - ognia, wody i ziemi, tak i trzej ojcowie naszej wiary obracają się w świecie tych samych trzech żywiołów. Abraham zawiera z Bogiem przymierze przechodzącego ognia, Jakub otrzymuje błogosławieństwo ziemi, a Izaak? Izaak kopie studnie. Żywiołem Izaaka jest woda. Woda, która łatwo wsiąka w ziemię i jakby w niej znika, ale przecież zapewnia ziemi ożywczą urodzajność. Woda potrafi zgasić ogień. Woda to życie. Izaak to postać cicha i często mało zauważana w rozważaniach biblijnych, ale to on właśnie stał się żywym obrazem przyszłego Mesjasza. Izaak przypomina nam Jezusa.

Nawet żony nie wybrał sobie Izaak sam. A gdy potem była niepłodna nie czynił wyrzutów Eliezerowi, ale modlił się za nią i został wysłuchany. Izaak traktował ją z taką czułością, że trudno było nie zauważyć ich emocjonalnego związku. Izaak tak kochał żonę, że błogosławił jej ukochanemu synowi, nawet jeśli został przez nich wcześniej oszukany. Nie, Izaak nie jest biernym uczestnikiem wydarzeń. Izaak to woda ożywiająca nadzieję Bożych obietnic. Izaak to przykład wspaniałego syna, wspaniałego ojca i wspaniałego męża. Izaak to typ na Mesjasza.