Czytania Ewangelii 5766 (2005/2006)

Księga o rodzie

Jan Chrzciciel

Wstąpił na górę

Gdy zstępował z góry

Dwunastu uczniów

W sabat

Nad morzem

Herod Tetrarcha

Na drugą stronę morza

Największy w królestwie

Odszedł z Galilei

Gdy się przybliżyli

Na stolicy Mojżeszowej

Wyszedłszy z kościoła

Wielkanoc

Gdy było rano

Oto ja posyłam

Wszedł do bóżnicy

Do krainy Gadareńczyków

Odpowiedzieli mu wszystko

Wielki lud

Przez Galileję do Betfage

Jakie to kamienie

Przedniejsi kapłani

Zachariasz

Dekret cesarza Augusta

Pełen ducha świętego

Do Kapernaum

Po miastach

Potem naznaczył

Modląc się

Byli przytomni

Celnicy i grzesznicy

Zgorszenia

Szedł przez Jerycho

Wiedli go do Piłata

Na początku

Święto żydowskie

Po Galilei

Ślepy od urodzenia

Łazarz z Betanii

Przed świętem

Winna macica prawdziwa

Ojcze, przyszła godzina

Cedron

Maria Magdalena

Jezioro Tyberiadzkie