Saint-Maximin (Creil) 11 lipca 2010, Białogard 2011

Obejrzyj prezentację do wykładu w formacie PDF

(hasła do prezentacji)

1. Zboże siedmiu tłustych lat

Czyli – Jak Józef stał się zbawcą świata

1 Księga Mojżeszowa, rozdziały 41 i 47

2. Historia Józefa

jedną z najpopularniejszych historii Biblii

3. Józef i bracia

Historia konfliktu i pojednania
Fotodrama Stworzenia

4. Józef w Egipcie

Historia poniżenia i wywyższenia
Fotodrama Stworzenia

5. Sen faraona

Józef przygotowuje Egipt na siedem lat głodu
Siedem krów tłustych i chudych

6. Sen faraona

Józef przygotowuje Egipt na siedem lat głodu
Siedem kłosów

7. Który to był faraon?

Gdzie i kiedy zdarzyła się historia Józefa
Dwie miejscowości
o nazwie z rdzeniem HWR
Avaris w Delcie (ziemia Goszen)
Hawara w oazie Fajum
B = W
HBR – HeBeR – Hebrajczycy

8. Oaza Fajum (Iczitaui)

była stolicą
Średniego Państwa
Amenemhat III

9. „Labirynt” w Hawara – 12 dziedzińców

Miejsce w oazie Fajum, gdzie
prawdopodobnie wnosił się
„labirynt” Amenemhata III.

10. Nad kanałem Józefa w Hawara

11. Piramida Amenemhata III

w Hawara oaza Fajum

12. Poziomy Nilu odnotowane na skałach

Za czasów Amenemhata III
Napisy hieroglificzne na skałach
z odnotowanymi poziomami Nilu
odkryte przez Karla Lepsiusa w 1844 r.
obecnie pod wodami Tamy Nasera

13. Katastrofalne wylewy

Za czasów Amenemhata III
Powódź / Dobry / Normalny

14. Koncepcja Rohla

1. Historia Egiptu – krótsza o około 200 lat.
2. Historia Biblii – chronologia wiarygodna
3. Faraon czasu Józefa – Amenemhat III
4. Przybycie Józefa do Egiptu – 1683 pne. wywyższenie – 1670 pne.

15. Wnioski historyczne:

Siedem lat tłustych to dobre wylewy Nilu
Wylew normalny około 12 m
Wylew dobry – między 12 a 17 m (ale nie więcej)
Józef gromadzi zboże
w wyżej położonych miastach,
spodziewa się powodzi.
Organizuje administrację.

16. Silosy zbożowe w Sakkara?

17. Czy Józef pobierał jedną piątą?

Niech tak uczyni Farao, a postanowi urzędniki nad ziemią,
i zbierze piątą część urodzajów ziemi Egipskiej
przez te siedem lat obfitych.

1 Mojż. 41:34 (BG)

Niech faraon sprawi, aby wyznaczono urzędników nad krajem,
i przygotuje ziemię egipską
podczas siedmiu lat obfitości.
1 Mojż. 41:34 (Pardes Lauder)

18. Czy Józef pobierał jedną piątą?

HaMeSz = (licz.) pięć
HiMeSz = (czasown.) pobrać piątą część?
HiMeSz = (czasown.) uzbroić, uszykować

19. Czy Józef pobierał jedną piątą?

A z urodzajów waszych
będziecie dawali piątą część Faraonowi;
cztery zasię części będą wam na zasianie roli,
i na żywność waszą.

1 Mojż. 47:24 (BG)

HaMISzIT U-NeTaTeN

20. Józef skupował zboże

I zgromadził Józef wszystkę żywność onych siedmiu lat,
która była w ziemi Egipskiej
i składał żywność w mieściech;
urodzaj polny każdego miasta,
który był około niego, składał w nim...
nagromadził Józef zboża, jako piasku morskiego bardzo wiele,
aż go zaniechano liczyć; bo mu nie było liczby.

1 Mojż. 41:48-49 (BG)

21. Plan Józefa

1. W latach obfitości: Zgromadzenie zapasów ziarna.
2. W latach głodu: Przejęcie kontroli nad wszystkimi zasobami Egiptu.
3. Przy użyciu tych środków: Wybudowanie systemu irygacyjnego (kanał Józefa),
który na zawsze ochroni Deltę Nilu przed powodziami.

22. Wnioski historyczne:

Siedem lat chudych to za wysokie wylewy Nilu
Wylew za wysoki – ponad 17 m (powódź)
- zniszczenie zapasów
- zalanie systemów irygacyjnych
- uniemożliwienie zasiewu
- zagrożenie epidemiami
- zagrożenie robactwem

23. Wnioski historyczne:

Wysokie wylewy Nilu oznaczają
intensywne opady w jego dorzeczu
Mogło to wiązać się z suszą w Kanaanie

24. Józef sprzedaje zboże

Tedy otworzył Józef wszystkie gumna,
w których było zboże,
i sprzedawał Egipczanom;
bo się był głód zmocnił w ziemi Egipskiej.

1 Mojż. 41:56 (BG)

25. Józef sprzedaje zboże

Tedy zebrał Józef wszystkie pieniądze,
które się znajdowały w ziemi Egipskiej
i w ziemi Chananejskiej,
za żywność, którą kupowano;

1 Mojż. 47:14 (BG)

1. Pieniądze

26. Józef sprzedaje zboże

Dawajcie bydła wasze,
a dam wam żywności za bydła wasze,
ponieważ wam nie stało pieniędzy.

1 Mojż. 47:16 (BG)

1. Pieniądze
2. Bydło

27. Józef sprzedaje zboże

I nas, i role nasze kupuj
i ziemię naszę za chleb...

1 Mojż. 47:19 (BG)

1. Pieniądze
2. Bydło
3. Ziemia i dusze

28. Józef zebrał wszystko!

Najpierw zgromadził całe nadwyżki zbożowe
(część w formie podatków, a resztę za pieniądze).
W latach głodu odzyskał najpierw wszystkie pieniądze,
potem nabył bydło
na koniec ziemię i ludzi.

29. Symbolika historii Józefa

Józef tak jak Jezus – odrzucony przez braci
Józef tak jak Jezus – staje się "zbawcą świata”
Józef nieskazitelny – tak jak Jezus
Józef = Pan przymnożył
Safnat Paneach = Józef żyje / dawca życia

30. Lata obfitości

Wywyższenie Józefa
w wieku 30 lat
Asenat – Oblubienica
Obfitość Ewangelii
Egipt = świat chrześcijański (rolą jest świat)
Kanaan = inne narody (między nimi Izrael)

31. Zboże lat obfitości?

Czy Kościół jest tym zbożem?
Było go więcej niż 1/5
Duża część była spożyta
Kościół pokazany w Józefie
Zboże lat obfitości to doświadczenie chrześcijaństwa
teoria i praktyka życia z Jezusem;
cierpienie dla idei Chrystusa;
przypowieść o drzewie gorczycy i kwasie

32. Lata głodu

Głód to poczucie niedostatku.
Powódź racjonalizmu XIXw. (materializm)
Przez pierwsze dwa lata – pomoc za pieniądze
Bracia otrzymują pomoc już w pierwszym roku
Dopiero w drugim roku bracia poznają Józefa
Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju,
a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa.

1 Mojż. 41:6 (BT)

33. Józef pozyskuje wszystko!

1. Pieniądze
2. Bydło
3. Ziemia i ludzie
1. Zaufanie do tego, co się posiada
2. Zaufanie do własnych umiejętności
3. Poczucie przynależności i własne "ego”

34. Ziarno za pieniądze

1. To umowa społeczna
2. Majętność, pozycja, wpływy
3. Walory osobiste (uroda, inteligencja)
1. Ziarno za pieniądze w pierwszych dwóch latach
2. Bracia też płacą ale odzyskują swoje pieniądze.
Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarb do worów waszych.
Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. (1 Mojż. 43:23)

35. Józef – dawca życia zanim poznają go bracia

Celem obecnych doświadczeń świata chrześcijańskiego
jest przekonanie się, że ludzkość sama nie poradzi sobie
ze swoimi problemami.
Już dzisiaj świat i Izrael korzysta z błogosławieństw
ale wydaje im się, że osiągnęli to sami -
"za własne pieniądze”.

36. Ziarno za bydło

W następnej kolejności
ludzie w wielkim ucisku przekonają się,
że nie uratują ich własne umiejętności.
Stanie się to już po przywróceniu Izraela do łaski.

37. Ziarno za ziemię oddanie się na służbę

Wyzbycie się poczucia przynależności
oraz poczucia orębnością własnego "ego”
będzie najtrudniejszym etapem restytucji.

38. Nasze ziarno – służba Kościoła

Ziarno zdobyte dzisiaj służbą Kościoła
będzie użyte do karmienia ludzi w przyszłości.
Już dzisiaj musimy wyzbyć się:
pieniędzy, bydła, ziemi i własnego "ego”-

39. Obraz szczegółowy

Wywyższenie Józefa = Parousia Jezusa
7 lat obfitości = obecność niewidzialna
7 lat głodu = począwszy od "wielkiego ucisku”
1. Dorobek ostatnich dwóch wieków będzie wykorzystany.
2. Jezus pozbawi ludzi wygody, do której się przyzwyczaili.
3. Zbuduje trwały system ochrony ludzi przed nieprawością.

40. Otom ja!

Tedy rzekł Izrael do Józefa:
Izali bracia twoi nie pasą w Sychem?
pójdźże, a poślę cię do nich;
a on odpowiedział: Otom ja.
1 Mojż. 37:13

Daniel Kaleta