Notatki, 2005

Wiedza i wiara – wątpliwości i zwątpienie

Wiara to pewność rzeczy, które nie podlegają weryfikacji, czy to przez doświadczenie, czy przez rozumowanie. Jeśli coś da się sprawdzić, to wiara jest zbyteczna. Jeśli coś można sprawdzić, ale prościej jest uwierzyć komuś, kto już sprawdził, to wiedza w tym zakresie opiera się na zaufaniu do autorytetu. W ten sposób poznajemy bardzo wiele prawd, których nie sprawdzamy, ale wiemy, że jest to możliwe. Wiedza buduje się na podstawach. Wiara zawieszona jest na doznaniach. Owe punkty zaczepienia wiary są często bardzo subiektywne i trudno przekazywalne.

Przeciwieństwem wiedzy jest niewiedza. W procesie uczenia się zmniejsza się obszar niewiedzy. Wątpliwość jest pytaniem o słuszność przyjętych już założeń. Między wiedzą a niewiedzą rozpościera się szerszy lub węższy pas niepewności.

Przeciwieństwem wiary jest zwątpienie. Między wiarą a zwątpieniem nie ma stanów pośrednich. Wątpliwość względem założeń wiary jest zwątpieniem, gdyż przedmioty wiary nie podlegają weryfikacji.

Daniel Kaleta