Notatki, 2002

Przykazanie pracy

Każdy Żyd i każdy chrześcijanin jest – lepiej lub gorzej – zapoznany z treścią dziesięciu przykazań, które ogłosił Pan Bóg Izraelowi pod górą Synaj. Czy jest wśród nich przykazanie, które zobowiązywałoby do pracy?

Powszechnie znane jest przykazanie o obowiązku odpoczywania. Czwarte przykazanie w zapisie 2 Mojż. 20:8-11 brzmi następująco: „Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił. Sześć dni robić będziesz, i wykonasz wszystkę robotę twoję. Ale dnia siódmego odpocznienie jest Pana Boga twego; nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, bydlę twoje, i gość twój, który jest w bramach twoich; Bo przez sześć dni stworzył Pan niebo i ziemię, morze, i cokolwiek w nich jest, i odpoczął dnia siódmego; przetoż błogosławił Pan dzień odpocznienia, i poświęcił go.” Przykazanie to nie tylko zobowiązuje do święcenia siódmego dnia i odpoczywania w Szabbat, ale także do pracy przez poprzedzające go sześć dni: „Sześć dni robić będziesz i wykonasz wszystkę robotę twoję”. Odpoczynek ma sens tylko wtedy, gdy się zmęczyliśmy. Nie można odpoczywać 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. W ciągu dnia odpoczywamy po wykonaniu pracy, która nas zmęczyła, raz do roku chętnie wyjeżdżamy z miejsca naszego zamieszkania, by odpocząć od zwykłej codzienności i jej obowiązków. Taki odpoczynek spełnia jednak swoją rolę tylko wtedy, gdy poprzedza go okres regularnej aktywności, a także gdy po nim następuje powrót do wykonywania regularnych obowiązków.

W taki sam sposób odpoczynek tygodniowy następuje po sześciu dniach pracy. Tym samym czwarte przykazanie pośrednio zobowiązuje nas do pracy przez sześć dni. Dzisiejsza cywilizacja uznała, że nasze obowiązki zarobkowe mogą ograniczyć się do pięciu dni pracy, ale mimo to wszyscy pracujemy więcej. Mam domy, ogrody, rodziny, sklepy. Szósty dzień przeznaczamy przeważnie na wykonanie domowych obowiązków, których nie zdążyliśmy wykonać w dniach przeznaczonych na pracę zarobkową. Po tak rzetelnie przepracowanych sześciu dniach zasłużyliśmy na siódmy dzień odpocznienia, dzień, który także chcielibyśmy złożyć jako ofiarę czasu dla Boga. Nie pozbawiajmy siebie i naszego Boga tego przywileju.

Daniel Kaleta