Rok sabatowy

Roku siódmego sabat odpocznienia mieć będzie ziemia – 3 Mojż. 25:4.

      Po sześciu latach „pracy” ziemia miała odpoczywać przez rok, by się nie wyjaławiała.
      Już osiemnaście lat pracuję w jednym miejscu. Gdyby w mojej okolicy były stosowane Boże przepisy, to miałbym już w tym okresie dwa lata sabatowe. Może nie czułbym się tak wyeksploatowany?
      Jezus mówi: „Na dobrej ziemi posiany jest ten, który słucha słowa i rozumie" (Mat. 13:23). Ciekawe, czy tylko raz w życiu ma miejsce taki siew. A może żyzne serce przyjmuje Słowo przez wiele lat i wiele razy przynosi owoc (oby tylko przynosiło). Czy Jezus zgodziłby się wkomponować w swoją opowieść element sabatowego roku „samosiejki”?
      Z tygodniowego rytmu znam uczucie piątkowego zmęczenia i nowego zapału po siódmym dniu odpoczynku. Może podobny rytm wpisany jest w strukturę długofalowych zamierzeń człowieczej „roli”. Nie wiem, bo nie dane mi było wypróbować działania tego Bożego prawa na własnej „działce”. Szkoda.

Daniel

Przeczytaj Tekst z Biblii Gdańskiej