„Demoniczne” pytanie

I zatwardził Pan serce Faraonowe... 2 Mojż. 9:12

      Jak to? Pan „zatwardził serce” faraona, a potem go za to karał – pyta mój skłonny do wątpienia umysł.
      Martin Buber opowiada (Der Weg des Menschen, s. 7-13), że raw Salman z Reussen, gdy był przesłuchiwany w Petersburgu, usłyszał z ust komendanta pytanie: „Jak to można zrozumieć, że wszechwiedzący Bóg pytał Adama 'gdzie jesteś'”. W odpowiedzi cadyk skierował uwagę komendanta na to, że Bóg pyta każdego człowieka, gdzie się znajduje, czy jest zadowolony ze swego położenia, czy nie chciałby się zmienić. Komentując tę opowieść Martin Buber pisze: „Istnieje demoniczne pytanie, pytanie pozorne, które jedynie przedrzeźnia pytanie Boże, pytanie prawdy” (tamże, s. 13).
      Dlatego zamiast zadawać „demoniczne” pytanie, które jedynie podnieca mój umysł, pytam sam siebie, jakie jest moje serce? Twarde czy mięsiste? A jeśli twarde, to dlaczego nie ulega skruszeniu. Skruszone serce będzie zdolne zapytać Boga, dlaczego wcześniej było zatwardziałe. Tymczasem jednak nie umie zadać Bożego pytania, pytania Prawdy, pytania, które zmienia, które ustanawia Archimedesowy punkt podparcia, umożliwiający poruszenie całego świata.

Daniel

Przeczytaj Tekst z Biblii Gdańskiej